රජය ගෑස් හිගය පියවන්න ලිට්‍රෝ ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 12,000 ක් මිලට ගනී

නැවක් වරායට පැමිණීමට නියමිත බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි

මේ දිනවල රටපුරා පවතින ගෑස් හිඟයට පිළියමක් ලෙස ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම මගින්ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 12,000 ක් හදිසි මිලදී ගැනීමක් සිදුකළ බව මුදුල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.ඒ අනුව එම ගෑස් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම මගින් ආනයනය කර වෙළඳපොළට නිකුත් කරන බවද මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.ගෑස් මෙට්‍රින් ටොන් 3600 ක් රැගත් නැවක් ඉකුත් සෙනසුරාදා (2) කොළඹ වරායට සේන්දු වූ අතර හෙට (5) තවත් මෙට්‍රික් ටොන් 3600ක නැවක් වරායට පැමිණීමට නියමිත බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.මීට අමතරව තවත් මෙට්‍රික් ටොන් 6,000 බැගින් සාමාන්‍ය මිලදී ගැනීම යටතේ සහ හදිසි මිලදී ගැනීම යටතේ මෙට්‍රික් ටොන් 600 ක් ලබන සතියේ දී ආනයනය කරන බවද එම අමාත්‍යාංශය කියයි.පවතින ගෑස් හිගය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්චාවකින් පසුව මෙම තීරණය ගත බව මුදල් අමාත්‍යංශය සදහන්කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *