ගෝඨා දිනන්නේ නැහැ අප්පොච්චි නොවේ බාප්පොච්චිත් මළා

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමඟ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රැක ගත් පුද්ලයෙක් ලෙස මම මෙහෙම කියනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට යම්තම් හරි බේරෙන්න හැකි වන්නෙ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජයගත හොත් පමණයි. පොහොට්ටුව ඉදිරියට ආවොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෂය විනාශ වෙනවා.

එදා අප එක්ව ආණ්ඩුව ගත් සැනින් ඇමරිකාවේ සිටි මල්ලිලා ලංකාවට ඇවිත් පවුල් ආණ්ඩුව නිර්මාණය කළා. රනිල් සජිත් ගහ මරාගෙන දෙකඩ කැඩෙන තුරු බලා ගෙන සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එකතුව දැක පොහොට්ටුවේ ඔවුන් තක්කු මුක්කු වෙලා. දැන් ඒ අය ගෝඨාගේ නඩුවෙන් චූන් වෙලා. නඩුවෙන් දුන්නෙ ගීතාට දුන් තීන්දුවමයි. ද්විත්ව පුරවැසි බව අනුමත කර තිබෙනවා. ගෝඨා දිනන්න බැහැ.අප්පොච්චි නොවේ බාප්පොච්චිත් මළා කියලා මං කියනවා. පවුලෙන් පිට කිසි කෙනෙකුට නායකත්වයට පොහොට්ටුවේ ඉඩ නැහැ. රාජපක්ෂ පාලනය අප සැමටම මතකයි. ඒ කාලේ පැහැර ගැනීම් මරා දැමීම් අපට මතකයි.

සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමැතිතුමාව ජනපති කරන්න අප උපරිම සහය ලබා දෙන බව මා මේ අවස්ථාවේදි ප්‍රකාශ කරනවා.වත්මන් රජය කළ විශාල වැඩ කොටසක් සිදුකර තිබෙනවා. සජිත් නව යුගයක් කර මේ රට රැගෙන යයි ඔහු ‘ ශ්‍රි’ කතාවක් කිවා යයි විවිධ කතා කියනවා. නායකයින් අතින් වන පුංචි වැරදි අල්ලාගෙන පට්ට ගහන තරමට පොහොට්ටුවේ දේශපාලනය බංකොළොත් වෙලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *