මධු මාධව පිවිතුරු හෙළ උරුමයෙන් ඉවත්වෙයි!!!

පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාධව අරවින්ද මහතා ඔහු එම පක්ෂයේ දැරූ සියලු තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වී ඇත.ඔහු ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායකත්වයට දැනුම් දී ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.පිවිතුරු හෙළ උරුමය නියෝජනය කරමින් පසුගිය කාලය පුරාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ ආණ්ඩු පක්ෂයට දැඩි ප්‍රහාර එල්ල කරමින් කටයුතු කල මධු මාධව අරවින්ද මහතා හදිසියේ පක්ෂයෙන් ඉවත්වීම දේශපාලන විචාරකයන්ගේ කතා බහට ලක්ව ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *