ලෝක අමද්‍යප දිනය හෙටයි!! රට පුරා සුරාසැල් වැසෙයි!!

ලෝක අමද්‍යප දිනය වෙනුවෙන් දිවයිනේ සියලුම මත්පැන් 03 වන දා වසා තැබීමට සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නියෝග කොට තිබේ.

ඵ් අනුව 2019.10.03 වන දින දිවයින පුරා පිහිටි සියළුම මත්පැන් සිල්ලරට විකිණීමේ සුරාබදු බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන වසා තැබෙන බවට සහතික වීම පිණිස අවශ්‍ය මුර සංචාර යොදවයි.මෙම නියෝගය කඩ කරමින් මත්පැන් අලෙවිය සදහා විවෘත කොට තිබෙන ඵම බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන වලට ඵරෙහිව තදින්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ. නිති කඩන සුරාසැල්  බලපත්‍ර අත්හිටුවීමට කටයුතු සිදු කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන්,සුරාබදු නිලධාරීන්හට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

සමස්ත දිවයිනම ආවරනය වනපරිද්දෙන් නීති විරෝධී මත්පැන් හා නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය, ප්‍රවාහනය, සන්තකයේ තබා ගැනීම හා ජාවාරම් කිරීම වැලැක්වීම සඳහා ද නීතිය උල්ලංඝනය කරන්නන් අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ද සියලුම සුරාබදු නිලධාරීන්හට උපදෙස් දී තිබේ.

සුරාවට එදින නියත වශයෙන්ම තිත තියන්නට රටපුරා පුරාසුරාබදු ස්ථාන 58 කට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන සුරාබදු නිලධාරීන් 1000 ක් පමණ වූ සුරාබදු නිලධාරීන්හට ඒ ඒ පළාත් භාර සහකාර සුරාබදු කොමසාරිස්වරුන්ගේ හා ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්භාර සුරාබදු අධිකාරීවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *