බලා සිටි දිනය උදාවෙි—ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16

බලා සිටි දිනය උදාවෙි—ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16

2019 ජනාධිපතිවරණය එළැඹෙන නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව ඊට අදාළ ගැසට් පත්‍රය ද මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

2019 ජනාධිපතිවරණය එළැඹෙන නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබෙන අතර ඊට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීම එළැඹෙන ඔක්තෝබර් මස 7 වැනිදා පෙරවරු නවයේ සිට පෙරවරු 11 දක්වා සිදුකිරීමට නියමිතයි.

ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හෙටින් ආරම්භ වන අතර එළැඹෙන ඔක්තෝම්බර් 6 වැනිදා දහවල් 12 දක්වා ඒ සඳහා අවස්ථාව හිමි වෙයි.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 17 ක් තරග කිරීමට සූදානමින් සිටින බව මැතිවරණ කොමිසමට ලිඛිතව හා දුරකථන මාර්ගයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

මෙවර ජනාධිපතිවරණ සඳහා 2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය භාවිත කෙරෙන අතර ඒ අනුව සමස්ත ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව 15,992,096කි. (එක්කෝටි පනස්නව ලක්ෂ අනූ දෙදහස් අනූහයක්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *