ඩෝරියන් සුළි කුණාටුවෙන් බහමාස් දූපතම උඩි යටිකුරු වෙයි!!!

බහමාස් දුපත පරමාණු බෝම්බයකට හසුවූ ප්‍රදේශයක් බවට පත්වී ඇත

මේ සියවසය තුළ හමාගිය ප්‍රබලම සුළි කුණාටුව බහමාස් දුපත තවත් දීර්ඝ කාලයක් යනතුරු යථා තත්වයට පත්කිරීමට නොහැකි පරිදි විනාශවී ඇත. ඩෝරියන් සුළි කුණාටුවෙන් පසු බහමාස් දුපත පරමාණු බෝම්බයකට හසුවූ ප්‍රදේශයක් බවට පත් වීඇත. සුළි කුණාටුවෙන් පසු මේ වනවිට මිය ගිය ගණන 45 දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.අතුරුදන් පිරිස පිළිබද මෙතෙක් නිශ්චිතව ප්‍රකශ කල නොහැකි බව බහමාස් සහන නිලධාරීන් සදහන් කරයි.

අතුරුදන් වූවන් සොයා දිගින් දිගටම මෙහෙයුම් සිදු කෙරේ. සතුන් දහස් ගණනක්ද සුළි කුණාටුවෙන් මිය ගොස් ඇත . මේ අසීරු මොහොතේ බහමාස් වැසියන්ට සහ අවශ්‍යම මොහොතක් නිසා ඒ සදහා මැදිහත්වන ලෙස එරට ජනතාව අන්තරජාතික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටී අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 45 ක් මියගොස් ඇති අතර, සිය ගණනක් අතුරුදහන් වී ඇති අතර 70,000 ක් පමණ නිවාස අහිමි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *