කොටුව සහ මරදාන අතරදී දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණලා ගැටෙයි!!!

කොළඹ කොටුව සහ මරදාන දුම්රිය ස්ථාන අතර තුරදී ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රිය දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටී ඇත. අද උදෑසන අනතුරක් සිදු වී තිබේ.

සිද්ධියෙන් කිසිවකුටත් හානියක් වී නැතැයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය කියයි. මේ හේතුවෙන් ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ලවන ලදී . අවස්ථාවේ දුම්රිය දෙකෙහි මගීන් සිටියද අනතුරින් ඔවුන්ට හානියක් සිදුව නැත එම අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ දුම්රිය දෙක 20kmph ධාවනය කිරීම නිසා සිදුවන්න ගිය හානි අවම කරගැනීමට හැකිවූ බව දුම්රිය ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *