“ශ්‍රීලනිපය නමැති බසයෙන් කණ්ඩායම් බැස යනවා”රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ කියයි!

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන මහා විශාල දේශපාලන පක්ෂය බස් එකක් නම් එහි රියැදුරා පේදුරු තුඩුවට පදවනවා එකේ කොන්දොස්තර දෙවුන්දර තුඩුවට ටිකට් කඩනවා බස් එක නවත්වන හැම නැවතුමකදීම බසයෙන් කණ්ඩායමක් බහිනවා.

ශ්‍රීලනිප යට අයත්වෙලා තියෙන්නේ එම ඉරණමයි පක්ෂය දිනෙන් දින කඩ වැටෙනවා පක්ෂය ආරක්ෂා මොවෙන නිසා අපි ආරක්ෂා වෙන්න තීරණයක් ගැනීම කලයුතු නිසා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමජිකත්වය ගන්නවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හිටපු භාණ්ඩාගාරික SB දිසානායක ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවතී මාධ්‍ය හමුවේදී හිටපු ඇමති රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා මෙමෙ අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *