ඇමසන් ගින්න නිවීමට ඇමරිකාව සුදානම් // ට්‍රම්ප් බ්‍රසීලයට කියයි!!

ඇමසන් වැසි වනාන්තර ගින්නෙන් විනාශ වන බැවින් ඕනෑම මොහොතක අපෙන් සහය බ්‍රසීලය ඉල්ලා සිටියහොත් ලබාදීමට ඉදිරිපත්වන බව ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ට්වීටර් පණිවිඩයක් මගින් සදහන් කර ඇත

බ්‍රසීලයේ ජනාධිපති aire ජේර් බොල්සෝනාරෝ සමඟ කතා කළා. අපගේ අනාගත වෙළඳ අපේක්ෂාවන් ඉතා සිත්ගන්නාසුළු වන අතර අපගේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත්, සමහර විට වෙන කවරදාටත් වඩා ශක්තිමත් ය. මම ඔහුට කිව්වා ඇමසන් වැසි වනාන්තර ගින්නෙන් එක්සත් ජනපදයට උදව් කළ හැකි නම්, අපි සහාය වීමට සූදානම්ව සිටිමු!

Donald J. Trump@realDonaldTrump

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!167K3:34 AM – Aug 24, 2019Twitter Ads info and privacy58.6K people are talking about this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *