හිටපු ඇමති බැසිල්ගේ මල්වාන නිවසේ නඩුව නොවැම්බර් දක්වා කල්යයි

පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය මගින් ගමිපහ පළාත්බද මහාධිකරණයේ පනවා ඇති නඩුව

මල්වාන ප්‍රදේශයේ අක්කර දාහතක 17 ක ඉඩමක් මිලට ගෙන සුවිසල් මන්දිරය ඉදිකිරීම මගින් රුපියල් මිලියන දෙසිය තුනක රජයේ මුදල් අවභාවිතා කර ඇතැයි යන චෝදනාව යටතේ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ තිරු නඩේසන් නැමැති අයට විරුද්ධව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය මගින් ගමිපහ පළාත්බද මහාධිකරණයේ පනවා ඇති නඩුව අද මහාධිකරණ විනිසුරු නිමල් රණවීර මහතා ඉදිරියේ විභාගයට කැඳවනු ලැබිණි

ඒ අනුව නඩුවේ චුදිතයන් අද දින මහාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටි අතර දවල් 12 පමණ වන තෙක් රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයින් නොපැමිණි අතර පසුව ඔහුන් වෙනත් නඩු කටයුත්තක නියැළී සිටින බව දැනුමිදිම මත වෙනත් නඩු දිනයක් අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටීම නිසා මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා නැවත නඩු විභාගය ලබන නොවැම්බර් 19 දිනට කල් තබන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *