ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයට ජර්මානු රජයේ ආධාර

  වසර හැටක් පිරීම නිමිත්තෙන් මිලියන 350 ක් වටිනා නවීන උපකරණ

ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයට වසර හැටක් පිරීම නිමිත්තෙන් එම ආයතනයේ සිසු සිසුවියන්ගේ පුහුණුවීම් සඳහා අවශ්‍ය මිලියන 350 ක් වටිනා නවීන උපකරණ ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයක් නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු  ගරු නියෝජ‍්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන්රත්මලාන, ජර්මානු කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයේදී පැවැත්විණ.

මෙම ආයතනයේ පවතින මෝටර් රථ කාර්මික ක්ෂේත්‍රය (හයිබ්‍රිඩ් සහ විදුලි වාහන), නව නිර්මාණ සහ පර්යේෂණ කටයුතු, වායූ සමීකරණ හා ශීතකරණ මෙන්ම නවීන කර්මාන්ත ස්වයංක්‍රීයකරණය සදහා පුහුණුව යන ක්ෂේත්‍රයන්ගේ පුහුණු වීම් කටයුතු සදහා ජර්මානු රජයේ ආධාරයක් ලෙස මෙම උපකරණ ප්‍රදානය සිදු විය.

මෙම අවස්ථාව සදහා ස්ටාර්සන් (Starssen ) සමාගමේ සභාපති හැරී ජයවර්ධන මහතා, ජර්මානු තානාපති ජෝන් රෝඩ් මහතා,  ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනයේ විදුහල්පතිතුමන් ඇතුළු මහත්ම මහත්මීන් රැසක් සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *