මිනුවන්ගොඩට කොන්ද පනතියෙන නගරාධිපතිවරයෙක් නැතිවීම ජනතාවගේ අවාසනාව!!

මිනුවන්ගොඩ වෙළද ව්‍යාපාරික සංගමයේ සභාපති පළාත් සභා මන්ත්‍රී චමින්ද සිල්වා කියයි

මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව සහ නගරාධිපති තම කාර්ය හරියට ඉටු කලානම් මේ ගින්න හටගන්නේ නැහැ එයා වතුර බවුසරය දෙන්න ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ අන්තිමට 9.30 හමුදාවෙන් ගිහින් නගර සභාවේ බවුසරය ගේනකම් ඇයි එයාට බැරිවුනේ මේ ගින්න නිවන්න වතුර බවුසරයවත් නගරයට එවන්න නගරාධිපතිවරයෙක් හැටියට කොන්ද පන තියෙන නගරාධිපති වරයෙක් පත්කරගන්න බැරිවීම නගරයේ ජනතාවගේ අභාග්‍යක්.

එතුමා ඉන්නේ නගරය ලගම අපිට වැඩිය එයාට නගරය කිට්ටුවෙන් තියෙන්නේ එය මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් එයා නොදැන ඉන්න විදියක් නැහැ අපි නගරයට අවා එක අපේ නගරය මම වෙළද ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති මම නගරයේ හැම දේටම මේ ව්‍යාපාරිකයන් සමග ඉන්නවා මේ වෙලාවේ අත්අඩංගුවට පත්වුණු සියලු දෙනා මේවට සම්බන්ධ නැහැ හැබැයි ඒ අත්අඩංගුවට පත්වෙලා ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් නගර සබාවේ සභාපතිට නැත්නම් පොහොට්ටු පක්ෂයට කැන්වසින් ගිහිපු අය දැන් තාක්ෂනය දියුණුයි මේ සියල්ල ඉදිරියේදී එළිවෙයි කවුද මේවට සම්බන්ධ කියලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *