නගරාධිපති හැටියට මොනවද කලේ කියලා ජනතාව දන්නවා // මිනුවන්ගොඩ නගරාධිපති කියයි

කාටත් වැඩිය නගරය ගැන ලොකු කැක්කුමක් මට තියෙනවා

මට කොන්ද පන තියෙනබව නගරයේ ජනාතව දන්නවා ඔය චෝදනා කරන කණ්ඩායම තමයි මිනුවන්ගොඩ ගිණි තියන්න සම්බන්ධ වුණේ මම එතනට ගියානම් කියයි අපි මේකට සම්බන්ධයි කියලා මම මැදිහත්වෙලා වතුර බවුසරය දීලා අලුයම 2 වෙනකොට ගින්න සම්පුර්ණයෙන් නිවා දැමුවා අපි කවුද මොනවද කරන්නේ කියලා නගරයේ ජනතාව දන්නවා ජනතාවට අපි ගැන ලොකු විශ්වාශයක් තියෙනවා.

මම නගර සභාවට උඩින් පත්වුණු කෙනෙක් නොවෙයි නාගරික මන්ත්‍රී වරයෙක් වශයෙන් වසර 15 ක් පමණ නගර සභාව නියෝජනය කරපු කෙනෙක් ඔය කාටත් වැඩිය නගරය ගැන ලොකු කැක්කුමක් මට තියෙනවා.මම වැඩකරන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් මට තිබෙන කොන්ද ගැන ජනතාව හොදට දන්නවා කවුරුත් මගේ කොන්ද ගැන හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ.

9.30 පස්සේ ගුවන් හමුදා නිලධාරියෙක් මට කථා කළා ඊට පස්සේ මම ගින්න නිවන්න පුද්ගලික අයගෙත් වතුර බවුසර ලබාදෙන්න කටයුතු කලේ මම ආණ්ඩුව බලය එයාලට එයාල ගින්න ඇතිවන වෙලාවේ කොහෙද හිටියේ මම කියන්න කැමතියි පළාත්සභා මන්ත්‍ට සහ නියෝජය ඇමතිවරයාට මේ ගින්න සම්බන්ධයෙන් කිසිම මැදිහත්වීමක් කලේ නැහැ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *