‘හෝටලයේ ඉතුරු කෑම බල්ලන්ට ගෙනියන කෙනාත් ගලක් ගහල ගියා’ මිනුවන්ගොඩ සින්තාස් මුදලාලි කියයි

මගේ කඩේන් කාපු අයත් කඩේට ගලක් ගහලා ගියා // පෞස් හෝටලයේ හිමිකරු වන සින්තාස් මහතා

මගේ කඩේට තමයි මිනුවන්ගොඩ ඉස්සෙල්ලම ගැහුවේ මම තමයි සිංහල මිනිසුන් සමග වඩාත්ම සමීප නගරයේ මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයා හැමදාම මගේ කඩේ ඉතුරුවෙන කෑම මිනුවන්ගොඩ අවට ප්‍රදේශවල බල්ලන් 200 කට විතර අහාර සපයනවා ඒක දිනපතා කරන වැඩක් එකට ගෙනියන්න ආපු කෙනත් කෑම ටික අරගෙන එළියෙන් තියලා හෝටලයට ගලක් ගහලා ගියා.

මේවා මම ඇස් දෙකෙන් දැක්කා ලොකු වේදනාවක් අවා සිංහල මිනිසුන් සමග මෙතරම් සමීප ඇසුරක් කරපු මට ඇයි මෙහෙම පහර දෙන්නේ කියලා.මගේ පියා මීට අවුරුදු 50 කට පමණ පෙර ඉදලා මේ මිනුවන්ගොඩ ව්‍යාපාර කරපු කෙනෙක් ඔය ගල් ගහපු බොහෝ අය අපි මිනුවන්ගොඩ ව්‍යාපාර ආරම්බ කරනකොට ඉපදිලත් නැහැ. මිනුවන්ගොඩ ප්‍රහාරයේදී මුලින්ම ප්‍රහාරය එල්ලවූ පෞස් හෝටලයේ හිමිකරු වන සින්තාස් මහතා මේ අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *