වයඹ ඇදිරි නීතිය තව දුරටත්

වයඹ ඇදිරි නීතිය තව දුරටත්

වයඹ පළාත හැර දිවයිනේ සෙසු සියළු ප්‍රදේශවල ඇදිරි නීතිය මේ වන විට ඉවත් කර තිබේ.

පොලිස් මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුක් කරමින් සදහන් කරන්නේ වයඹ පලාත් තුල ඇදිරි නීතිය තව දුරටත් එලෙසම ක‍්‍රියාත්මක බවයි.

මේ අතර වයඹ පලාත තුල හැර සෙසු සියළු පලාත්වල පාසැල් අද දිනයේ පැවැත්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *