ශරීයා විශ්වවිද්‍යාලය ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයේ පිළිලයක් වියහැකියි

ත්‍රස්තවාදීන් වැඩි දෙනෙක් ඉහළ අධ්‍යාපනයක් ලැබූ අය // නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා

ශරියා විශ්වවිද්‍යාලයක් කියලා දැනට ඔය මඩකළපුවෙ හදලා තියන ගොඩනැගිලිවල තව විශ්වවිද්‍යාලයක් පටන් අරන් නෑ.  ඒ පිළිබඳව විස්තරේ මෙහෙමයි.  මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික වශයෙන් ආරම්භ කරලා තියෙන්නෙ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් විදියටයි.

පුද්ගලික අංශයට අපේ රටේ නීතියෙ හැටියට විශ්ව විද්‍යාලයක් පටන් ගන්න පුළුවන්.  ඒ නීතිමය තත්ත්වය යටතේ 2014 මේ අමාත්‍යාංශයත් එක්ක අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇතිකරගෙන තිබෙනවා. හිරා ෆවුන්ඩේශන් කියන ආයතනය තමයි මූලික වෙලා තියෙන්නෙ.  මෙම ආයතනයෙ නායකත්වය දරන්නෙ  හිස්බුල්ලා මැතිතුමා.

හිස්බුල්ලා මැතිතුමාගෙ හිරා පදනම සහ මෙම අමාත්‍යාංශය  අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියනවා. වසර තුනකට තමයි අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කරලා තියෙන්නෙ.

මේසන් වැඩ, ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ හා තොරතුරු තාක්ෂණය හැදෑරීමේ පාඨමාලා  සහිත වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක් තමයි මෙහි තිබිලා තියෙන්නෙ. වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙන් විශ්වවිද්‍යාලය කියන සංකල්පයට මේ අය මාරුවෙලා තිබෙනවා. ඒක අමාත්‍යාංශයට දන්වලා නෑ.

ඒ විශ්වවිද්‍යාලයෙ උගන්වන පීඨ ගණනාවක් ඒ අය අඳුනගෙන තිබෙනවා.  නීති පීඨය, වෛද්‍ය පීඨය, මානව ශාස්ත්‍ර පීඨය ආදී වශයෙන්. ඒ අයගෙ ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය කියන එකට මේ අමාත්‍යාංශය කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ.ගොලීය ත්‍රස්තවාදය අපේ රටට අවිත් තිබෙනවා ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් පහසුවෙන් සලකන්න හොඳ නෑ.”

පසුගියදා එල්ල කළ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයේ බෝම්බකරුවෙකු මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින NIBM උපාධිධාරියෙකු බව ප්‍රකාශ කළ මාධ්‍ය වේදියෙකු ඒ පිළිබඳව අමාත්‍යතුමන්ගේ අදහස් විමසීය.

” දැනට හඳුනාගෙන තිබෙනවා මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදීන් වැඩි දෙනෙක් ඉහළ අධ්‍යාපනයක් ලැබූ අය බව. මේ අය අපේ රටේම පාසල්වලට ගිය අය. ඒ අයගේ මොළ සේදීමකට ලක්වෙලා තියනවා, වහාබ්වාදයේ ඉගැන්වීම් මගින්.  ඒ අධ්‍යාපන ආයතනවලින් නෙවෙයි.

අපේ අධ්‍යාපන ආයතනවල අපි කල්පනා කරලා තියනවා උගන්වනවාට අමතරව ඒ අය දිහා විමසුම් ඇසින් කටයුතු කරමින් ඒ අයගේ ජීවිත ගැනත් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරලා නොමඟ නොයන ආකාරයේ වැඩසටහනක් සම්පාදනය කරන්න.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *