මෛත්‍රී ,මහින්ද, රනිල් එකතු වුනත් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය දිනාගන්න බැහැ // ඇමති අර්ජුන කියයි

රටේ සුදුකාරයන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පිළිලය වෙලා ඉවරයි

මෙරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සුදූ කාරයන් කරපු විනාශය කොතරම්ද කියලා මේ රටේ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ එහෙම කරපු කණ්ඩායම නැවත වත්වක් හොර පාරෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආක්‍රමණය කරලා අද මේ තියෙන තත්වයට සම්පුර්ණයෙන්ම වගකියන්න ඕන ඔය කණ්ඩායම සහ ක්‍රීඩා සමාජ ඉදිරියේදී මේ සියලු දෙනාගේ ගම් හෙළිකරනවා

එතකොට රටේ ජනතාව දැනගනීවි කවුද මුදලට යටවෙලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පවා දීල තියෙන්නේ කියලා මට ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා ක්‍රීඩාවට ඇතිවෙලා තියෙන තත්වය දුටුවහම හෙට ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් රටේ ජනතාවගේ ඡන්දයක් තියන්න 99% මට ඡන්දය දෙනවා ඒක ස්ථිරයි මේ ක්‍රමයට මහින්දමහත්තය රනිල් මහත්තයා මෛත්‍රී මහත්තයා එකට එකතුවෙලා ඉල්ලුවත් මේ සුදූ මාපියාව පරාජය කරන්න බැහැ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *