ලන්ඩන් ලේ විලක්‌ වෙයි – පුද්ගලයන් 6 කට පිහියෙන් ඇනලා

ලන්ඩන් ලේ විලක්‌ වෙයි – පුද්ගලයන් 6 කට පිහියෙන් ඇනලා

පුද්ගලයන් 6 කට පිහියෙන් ඇනීම නිසා ලන්ඩන් පුරවරය ලේ විලක්‌ බවට පත් වී ඇත. විමර්ශනවලදී හෙළි වී ඇත්තේ මෝටර්රියකින් පැමිණි දෙදෙනෙක්‌ දිගු පිහිවලින් මෙම පිහි ඇනුම සිදු කළ බවයි.

මෙම පිහි ඇනුම් සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවක්‌ බව පොලිසිය කියා සිටියි. මෙකී පිහි ඇනුම් සිදු කළ සහාසිකයන් මෙතෙක්‌ අත්අඩංගුවට ගෙන නැත.

පිහි ඇනුම්වලට ලක්‌වූවන් සියලු දෙනා තරුණයන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *