රූකාන්ත දේශපාලනයට ආවෙි ඇයි

රූකාන්ත දේශපාලනයට ආවෙි ඇයි

සුප්‍රකට ගායක රූකාන්ත ගුණතිලක මහතා එක්සත් ජාතක පක්ෂ දඹදෙණිය ආසන සංවිධායකවරයා වශයෙන් පත් කර තිබෙි

මේ අතර තවත් ජනප්‍රිය චරිත රැසකට මෙලෙස නව සාමජිකත්ව පිරිනමා ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

රූකාන්ත මහතා එළබෙන මැතිවරණයන් හට තරග කරනවද නැද්ද යන්න පිළිබඳව මෙතෙක් කිසිවක් පවසා නැහැ.

ඔහු දේශපාලනයට පැමිණියේ කුමන අරමුණකින් ද යන්න පිළිබඳව මෙතෙක් පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකර නොමැති අතර රජයේ ‍ ප්‍රබල පුද්ගලයෙකුගේ ආරාධනාවෙන් ඔහු දේශපාලනයට පැමිණි බව ආරංචිමාර්ග ප්‍රකාශ කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *