2019 ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදයකට ජනතාවට ගොදුරුවෙන්න වෙන වර්ෂයක්

2019 ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදයකට ජනතාවට ගොදුරුවෙන්න වෙන වර්ෂයක්

ඉදිරියේදී රට මුහුණ දීමට ඇති ආර්ථික අභියෝග පිළිබඳව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා තම අදහස් පළ කළේය.

ආර්ථික පර්යේ‍ෂණ ඒකකයේ අද(30) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව පැවසීය.

ඔහු පැවසූවේ 2019 ලබන්නා වූ වර්ෂය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ දැවැන්තම ආර්ථික හා දේශපාලන අර්බුදයකට ජනතාවට ගොදුරු වීමට සිදුවන වර්ෂයක් වන බවයි.

රුපියල දැවැන්ත ලෙස කඩා වැටී ඇති බව ඔහු පැවසීය.

මෙම මිල පීඩනය ජනතාවට දැඩි ලෙස දැනෙන බවත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *