දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ඇන්තූරියම් මධ්‍යස්ථානය විවෘතවේ !!!!!

නව ලොවට ගැලපෙන නවීන තාක්ෂනය රැගත් මධ්‍යස්ථානය

ඇන්තූරියම් වගාවේ මෙරට ප්‍රමුඛතම ආයතනය ලෙසින් ප්‍රකට දෙස් විදෙස් වෙළද පොළ ජයගත් ප්‍රවීණ ඇන්තූරියම් වගා උපදේශිකා දේශ ශක්ති යමිකා ගුණවර්ධන මහත්මිය විසින් 35 වසරක් පුරා අති සාර්ථකව පවත්වාගෙන යන මහීම ඇන්තූරියම් ආයතනය විසින් නව ලොවට ගැලපෙන නවීන තාක්ෂනය රැගත් දකුණු ආසියාවේ ඇන්තූරියම් සම්බන්ධයෙන් පුර්ණ දැනුම සහිත දැනට මෙරට පවතින සියලු ඇන්තූරියම් ශාඛ සහ නව ප්‍රබේද උත්පාදනය කිරීම සදහා ගොඩනැගුණ Sound of Anthurium (සෞන්ඩ් ඔෆ් ඇන්තූරියම්) නව පියස විවෘත්ත වන ලදී ඒ ඇන්තූරියම් වගාවේ උපත සිදුවූ නෙදර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති තුමියගේ සුරතිනි.

ලංකාවේ පළමු ඇන්තූරියම් කෞතුකාගාරයක් සහිත පටක රෝපණ මධ්‍යස්ථානය ,වගා අභිජනන මධ්‍යස්ථානය ,නවීන දේශනා ශාලා,බැංකු පහසුකම් ,මල් තවාන් ,පැල තවාන් ආදී පහසුකම් රැසක් හදුන්වා දී ඇත .පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් මෙම මධ්‍යස්ථානය තුලින් අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

වේයන්ගොඩ කටුනායක ගුවන් තොටුපල මාර්ගයේ දෙලපොල ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරුණු Sound of Anthurium (සෞන්ඩ් ඔෆ් ඇන්තූරියම්) ආයතනය තුලින් සේවාවන් රැසක් හදුන්වා දීමට නියමිතය ඇන්තූරියම් වගාවට යොමු වීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන් දැනුම, ණය පහසුකම්,උසස් තත්වයේ බීජ පැල සහ නිසි පුහුණුව තුළින් සාර්ථක ඇන්තූරියම් වගාවක් තුළින් සතුටින් ධනය ඉපයීම වෙනුවෙන් Sound of Anthurium (සෞන්ඩ් ඔෆ් ඇන්තූරියම්) ආයතනය සහ කාර්ය මණ්ඩලය සැදී පැහැදී සිටී.

Sound of Anthurium (සෞන්ඩ් ඔෆ් ඇන්තූරියම්) ආයතනය සහ මහීම ඇන්තූරියම් ආයතනයේ ප්‍රධානී දේශ ශක්ති යමිකා ගුණවර්ධන මහත්මියගේ අධීක්ෂණය, උපදෙස් සහ මගපෙන්වීම මත කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ රුවින්ද්‍ර ගුණවර්ධන මහතාගේ මෙහෙය වීමෙන් ඇන්තූරියම් වගාව පිළිබද මනා පුහුණුව සහ අත්දැකීම් සහිත කාර්ය මණ්ඩලය ඇන්තූරියම් වගාවේ නිරතවීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන් සුදානම්ව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *