ගෑණූ බද්ධ ලඟදීම මැති සබයට -ගෑනු නැති අයට අදාල නොවේ….

ගෑණූ බද්ධ ලඟදීම මැති සබයට -ගෑනු නැති අයට අදාල නොවේ….

ගැහැණියක් නඩත්තු කරන්න පුද්ගලයකු බදු ගෙවිය යුතු පුද්ගලයෙකු ලෙස තව ටික දිනක් යන විට මේ ආණ්ඩුව නම් කර හොත් එය පුදුම වෙන්න දෙයක් නොවන බව දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී චන්න සාලිය මෙන්ඩිස් මහතා පවසයි. 08 දින බදු වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය අසන ලද ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු දෙමින් වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වු ඒ මහතා මෙසේ ද පැවසීය, දැන් කියනවා කාර් එකක් තියේ පම් බදු ගෙවන්න පුළුවන් අය කියලා විශ්වාස කරනවා කියලා. මේ ආණ්ඩුව ආවේ තෙමී තෙමී ගිය අයට කාර් දෙනවා කියලා. කොහොම ද දීපු වෙනස, ඒ වගේම ඉදිරියේ දී මෙන්න මේ වගේ බදු ආවත් අපේ රටේ ජනතාව කලබල වෙන් එපා. මේ ඉදිරියට එන්න නියමිත යහපාලන හිතලු බදු,

ඇපල් ෆෝන් යූස් කරන අය බදු ගෙවීමට හැකි අය බවට අපි විශ්වාස කරනවා.
ඒ අය වෙනුවෙන් බදු ගොනුවක් ආරම්භ කිරීමට අපි පියවර ගන්නවා.

ස්වාමීන් වහන්සේලා දස නමකට වඩා ගෙදරට වඩම්මවා දානයක් දිය හැකිනම් අපි හිතන්නේ බදු ගෙවන්න පුලුවන් කියලා.
අපි සොයා බලා බදු ගොනුවක් ඔහු නමින් එකතු කිරීමට පියවර ගන්නවා.

පවුලක ලමයි ගනන දෙකකට වඩා වැඩිනම් අපි හිතනවා බදු ගෙවන්න පුලුවන් කියල.
ඒ නිසා බදු ගොනුවක් ඔහු නමින් විවෘර්ත කරනවා.

කාන්තාවන් කරාබු දෙකට අමතරව යම් ආභරනණයක් පලදින්නේ නම් ඇය ට බදු ගෙවිය හැකි බවට අපි සිතනවා.. ඒ නිසා එවන් කාන්තාවන්ට බදු ගෙවීමට සිදුවනවා.

නිවසෙහි කාමර ගනන එකකට වඩා වැඩිනම අපි සිතනවා බදු ගෙවීමට හැකි අයෙක් කියල.. ඒ නිසා එවන් අයගෙන් බදු අය කර ගන්නවා..

ඩෙනිම් අදින සියලුම පිරිමින් අපි හිතනවා බදු ගෙවීම්ට පුලුවන් අය කියා.. එ අයගෙන් අපි බදු අය කර ගැනීමට කට යුතු කරන්වා.

මේ බදු ටිකත් වැඩි දවසක් යන්න කලින් මේ කිසිදු ආර්ථික කලමනාකරණයක් නැති මේ ආණ්ඩුවෙන් එනවා. දැන් මේ ආණ්ඩුවට මේ රට කරන්න බෑ. වහාම මැතිවරණයකට යන්න. ඉස්සර මිනිස්සු කිව්වේ ඊලග පාරනම් එජාපයට ඡන්දේ දෙන්නේ නැහැ කියල දැන් කියන්නේ මේ කපේදී දෙන්නේ නැහැ කියල. ඒ තරම් එජාපය අද ජනතාවට සමීප ලෙස බදු ගහනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *