අද දින පළාත් හතරක පාසල් වැසේ

අධික වර්ෂාවත් සුළං තත්වයේත් බලපෑම් නිසා

පවතින අයහපත් කාලගුණය නිසා හෙට දිනයේදී බස්නාහිර ,දකුණ ,මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල සියලු පාසල් අද දින (30/11/2017 ) වසාදමන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි. අධික වර්ෂාවත් සුළං තත්වයේ බලපෑම් නිසා මෙම පළාත් වල ජන ජීවිතයට බලපෑම් එල්ල කර ඇත. ඊයේ සවස සහ රාත්‍රී කාලයේදී මෙම පළාත් හරහා තද සුළං තත්වයක් ඇතිවන ලදී මෙහිදී දේපල රැසකට හානි සිදුව ඇති බව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිකුත් කරන ලද නිවේදනයේ සදහන්ව ඇත.හෙට සවස් කාලය දක්වා සුළං තත්වය පවතින බව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *