යාල ජීප් රථ තහනම යළිත්

යාල වනෝද්‍යානයට දිනකට ඇතුළු වන ජීප් රථ සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට මීට පෙරාතුව ගන්නා ලද තීරණය වෙනස් කරන ලද බව වන ජීවී කටයුතු භාර අමාත්‍යවරයා පවසයි.
ඒ අනුව යාල අංක1 කළාපයේ ආරක්ෂාව පිණිස දිනකට ඇතුළු වන උපරිම ‘සෆාරි’ ජීප් රථ සංඛ්‍යාව 300 ක් විය යුතු යයි තීරණය කරන ලද බව අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා පවසයි
“මූලික තීරණයක් අපි ගත්තේ 300 ට තමයි, ඊට පස්සේ බලපෑම්, නොයෙකුත් දේවල් ආවට. ඒ තුන්සීය හාරසීයට වැඩි කෙරුවත් 300 ටම තිබිය යුතුයි කියන ස්ථාවරය තීරණය කරලා තියෙනවා,” ඔහු පැවසීය.
ජීප් රථ හිමියන්ගේ සහ ප්‍රදේශය නියෝජනය කරන සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීම මත යාල අංක1 කලාපයට දිනකට ඇතුළු වන ජීප් රථ සංඛ්‍යාව 500 දක්වා වැඩි කිරීමට අමාත්‍යවරයා තීරණය කරන ලද බව ද මාධ්‍ය වාර්තා පලවිය
අමාත්‍යවරයාගේ එම තීන්දුව පිළිබඳව පරිසරවේදීන් සහ පශු වෛද්‍යවරුන් දැඩි විරෝධය පළ කර  තිබුණි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *