අධික වැසි හා තද සුළං අවධානමක්

කාලගුණයඅයහපත් කාලගුණන් රතු නිවේදනයක්

අපදා කළමනාකරණ මද්‍යස්ථානය ඉදිරි පැය 24 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පළාත්වලට අධික වැසි හා තද සුළං පැවතිය හැකි බවට අනතුරු හැඟවීම් නිකුත්කර තිබෙනවා .ඔවුන්ගේ නිවේදනයට අනුව ඇතැම් ප්‍රදේශ වලට මි .මි 150 ඉක්මවූ වැසි හා පැයට කි. මී. 60-70 අතර තද සුළං ද පැවතිය හැකි බව සඳහන් වෙනවා. .

මුහුද ඉතා රළු විය හැකි බැවින් මුහුදු යන්න එපා කියයි.

අධික වර්ෂාවත් සමග මාතලේ සහ මහනුවරට නාය යාමේ අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත්

කොත්මලේ ජලාශ්‍රයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත කෙරේ

ඔහිය හා ඉදල්ගස්හින්න අතර පස් කඳු කඩා වැටේ. උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය නානුඔය දක්වා පමණයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *