අගමැති අද බැඳුම්කර කොමිසම ට

අගමැති අද බැඳුම්කර කොමිසම ට –

භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂිදීම සඳහා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (20 දා) පැමිණීමට නියමිතය.

අගමැතිවරයා කැඳවිය යුතු බවට කොමිසමේ සභාපති ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කේ. ටී. චිත්‍රසිරි මහතා විසින් ඉකුත් 02 වැනිදා කොමිසම හමුවේ කළ විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ අනුව අගමැතිවරයා අද කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දීමට කැඳවා ඇත.

අගමැතිවරයාගෙන් මෙහිදී නීතිපතිවරයා විසින් ප්‍රශ්න කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *