ගිනි අවියක් සමඟ අයෙක් උඩුගම දී අල්ලයි.

සැකකරු උඩුගම අධිකරණයට

ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ලද ගිනි අවියක් සමඟ එක් සැකකාර  පුද්ගලයෙක්  උඩුගම පොලිසිය මගින් අත්තඩංගුවට ගෙන ඇත. අලුත් වත්ත 50 කොටස ප්‍රදේශයේ දී මෙම සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත්තේය. පොලීසියට ලද තොරතුරක් මත මේ ගිනි අවිය සොයා ගෙන ඇත. මෙම සැකකරු නාකියාදෙනිය අළුත් වත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයෙක් බව පොලිසිය පවසයි. සැකකරු වයස අවුරුදු 32වන වියේ පසුවේ. සැකකරු උඩුගම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව තිබුණි.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *