ගම්පහ අසාධිතයන් 200 ක් නිවසේ ”ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන වල ඉඩ නැහැ”

ගම්පහ කොරෝනා රෝගීන් 200 ක් නිවෙස්වලට කොටුවෙයි දිස්ත්‍රික්කයේ කොරෝනා ආසාධිත පුදගලයන් 200 ක් පමණ ඉකුත් 18 වෙනිදා පසු සිදුකරන ලද PCR පරීක්ෂණ වලින් තහවරු වූ රෝගීන් වන අතර එම රෝගීන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වේට රැගෙන ගියද එම ස්ථානවල ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නොමැති නිසා තවදුරටත් නිවෙස් වලම සිටීමට සිදුව ඇති බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කීපදෙනකුම සඳහන් කරන ලදී.

මිනුවන්ගොඩ ගම්පහ වේයන්ගොඩ ආදී ප්‍රදේශවල හදුනාගත් මෙම රෝගීන් නිවෙස් වලට වී සිටින නිසා කොරෝනා වෛරසය පැතිරීමේ දැඩි අවධානමක් ඇති බවද සදහන් කරන ලදී. මෙම තත්වය තුල ඉදිරියේදී ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාරතා වන රෝගීන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමුකිරීමේ අර්බුධයක් ඇති නිසා ජනතාව දැඩි අවධානයෙන් කටයුතු කල යුතු බවද සදහන් කරන ලදී. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝගීන් ආශ්‍රිත නිවාස වල සිටින පිරිස් තම නිවෙස් අසල රෝගීන් සිටින බව දිගින් දිගටම ගම්පහ ගොසිප් වෙත සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *