20යි 20ත් ශ්‍රී ලංකාව පරාදයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ පකිස්ථානය අතර 20යි 20 පළමු තරඟය ජය ගැනීමට පකිස්ථානය අද (27) අලුයම සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුවාර 18යි පන්දු තුනක් තුල සියලු දෙන දැවී  ලබාගත හැකි වුයේ  ලකුණු 102ක් පමණයි. පකිස්ථාන කාණ්ඩයන පන්දුවාර 17යි පන්දු දෙකක් තුලදී කඩුළු 07ක් අතැතිව තිබියෙදී ලකුණු 103ක් ලබා ගනිමින් තරගය ජය ගැනීමට සමත් වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *