කිරිපිටි මිල ඉහලට.

පාරිභෝගික අධිකාරියේ අනුමැතිය ලැබිලා.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ළදරු කිරිපිටි හැර ආනයනික කිරිපිටි කිලෝවක මිල රුපියල් පනහකින් ඉහල නංවා තිබෙනවා.කිරිපිටි ආනයනික සමාගම් දිගින් දිගටම පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබවද අධිකාරියෙන් කරනලද ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර ලෙස  එම අධිකාරිය මේ සඳහා අවසරය ලබාදී තිබෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන් හා වෙළඳුන්ගේ සංගමයේ සභාපති හේමක ප්‍රනාන්දු මහතා පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ මිල ඉහළයාම,රජය මගින් බදු පැනවීම හා රුපියල සීඝ්‍ර ලෙස අවප්‍රමාණය වීමද මෙම ඉල්ලීමට හේතු වූ බවයි. මේ අනුව ග්‍රෑම් 400 ක ආනයනික කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 20 කින් ද කිලෝවක පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 50 කින්ද ඉහල යනු ඇති.ඒ අනුව වෙළඳපොලේ ග්‍රෑම් 400 ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 345 ක් ලෙස හා කිලෝ ග්‍රෑම් 1 ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 860 ක් ලෙස සංශෝදනය වනු ඇති.

මෙම මිල වැඩිවීම හෙට දිනයේ සිට නිෂ්පාදනය වන කිරිපිටි සඳහා පමණක් වලංගු වන බවත් දැනට වෙළඳපොලේ ඇති කිරිපිටි වල මිල වෙනස් නොවන බවත් පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරියේ සභාපති ඩී. ජීවානන්දන් මහතා සඳහන් කලා.

ජීවන වියදම් කමිටුව මෙම ඉහල දැමීම අනුමත කර තිබෙනවා

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *