හබරාදුවෙන් කේරල් ගංඡා කිලෝ දෙකක්

ගාල්ල කොට්ඨාස දුෂණ මර්දන අංශය

ගාල්ල හබරාදුව පොලිස් කොට්ඨාසයේ මැටරඹ උණවටුන ප්‍රදේශයේ 30 දින රාත්‍රියේ දී  සිදුකළ හදිසි මෙයෙයුමක දී කේරල ගංජා කිලෝ දෙකක් හා හසිත්  ගෑම්ස් 105ක් පමණ තම සන්තකයේ තිබි එක් සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගත් බව ගාල්ල කොට්ඨාස දුෂණ මර්දන අංශයේ ස්ථානාධිපති පො.ප ඩී.ජී ආන්න්ද මහතා පවසයි.

සැකකරු ගාල්ල උනවටුන මැටරඹ පදිංචි අයෙකු වේ.ගාල්ල උනවටුන සංචාරක කාලපයේ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම ජාවාරම කලක් තිස්සේ මේ සැකකරුවා සිදුකර ඇති බව පොලිස් පරික්ෂණවල දී අනාවරණය වී ඇත.අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු ගාල්ල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත්ව ඇත.

ගාල්ල පොලිස් අධිකාරි අනුරුද්ධ හක්මන, සහකාර පෙලිස් අධිකාරි සතිස් ගමගේ යන මහත්වරුන්ගේ උපදෙස් පරිදි මුලස්ථාන පොලිස් පරික්ෂක අජිත් කුමාර උසස් නිලධාරින්ගේ අධික්ෂණය යටතේ, ගාල්ල දුෂණ මර්ධන අංශයේ ස්ථානාධිපති පො.ප.ඩී.ඡී.ආනන්ද, පො.සැ.98987 අසංක, පො.සැ 32108 කිර්ති.පො.සැ 14823 ජයවර්ධන පො.කො.58940 ප්‍රියදර්ශන යන නිලධාරිහු මෙම වටලීම සිදුකළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *