16 දෙනාගේ කණ්‌ඩායමේ මන්ත්‍රීවරුන් දස දෙනෙකු ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට?????

16 දෙනාගේ කණ්‌ඩායමේ මන්ත්‍රීවරුන් දස දෙනෙකු ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට?????

ආණ්‌ඩුවෙන් ඉවත්ව විපක්‍ෂයේ අසුන්ගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයේ 16 දෙනාගේ කණ්‌ඩායමේ මන්ත්‍රීවරුන් දස දෙනෙකු ලබන 03 වැනිදා පැවැත්වෙන මීළඟ පාර්ලිමේන්තු රැස්‌වීමට පෙර ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට එක්‌වීමට නියමිතය.

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට එක්‌වන එම ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රී කණ්‌ඩායම ලබන සතියේ පැවැත්වෙන ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්‌ඩායම් රැස්‌වීමටද එක්‌වීමටද නියමිත බව දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.

මෙම මන්ත්‍රීවරුන් ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට එක්‌වීමෙන් පසු එදින සිට ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය සමග කටයුතු කරනු ඇතැයිද එම ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම ආණ්‌ඩුවෙන් ඉවත්ව විපක්‍ෂයට එක්‌වු ඉතිරි ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුද ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයට එක්‌කර ගැනීමට මෙම මන්ත්‍රීවරුන් සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බවද දැන ගන්නට තිබේ.
දිවයින

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *