ගිනි අවියක් අරං යකා නැටු මන්ත්‍රි බන්ධනාගාර වෑන් රථයකින් දකුණු පළාත් සභාවට

ගිනි අවි නිසා දකුණු පළාත් සභාව ගිනි ගනියි.

එජනිස දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි අද 20 දින පළත් සභාවට පැමිණියේ බන්ධනාගාර වෑන් රථකයෙනි.ඒ කොළඹ දී බස් රියදුරකුට පහර දිම
සම්බන්ධව මන්ත්‍රිවරයාගේ බිරිද හා එම්.කේ කසුන් මහතා රක්ෂිත බන්ධනාගර ගත කෙරිණි. මේ අනුව,  අද 20 පැවැති දකුණු පළාත්  සභා
මාසික රැස්විම පැවැත් වු ගාල්ල කලේගාන දකුණු පළාත් රැස්වීම් ඒ මහතා මෙසේ බන්ධනාගාර වෑන් රථයකින් පැමිණ සහඝාවි වී සිටියහ.
බන්ධනාගර නිලධාරින්ගේ රැකවල් ඇතිව දැඩි පොලිස් ආරක්ෂාවද යොදවා තිබිණි. ඉන් අනතුරුව පෙ.ව 9.30 ට පමණ  දකුණු පළාත්
සභාව දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැතිවිණි.

මෙහි දී දකුණු පළාත් සභාවේ දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි  එම්.කේ කසුන් මහතා විශේෂ ප්‍රකාශනය කරමින් මෙසේ කිය.

මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වේදින් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් කරා. සම්පුරණ ඇත්ත කතාන්දරය දන්නේ නැ. කොස්වත්ත හන්දිය අසලයි මේ සිද්ධිය උනේ. නලා ශබ්ධයක් ආවා. මම හරවන අවස්ථාවේ දී සිදු කරා. බස් එකක් හෝන් ගහනවා. කොන්දා හා රියදුර ඇවිති මටත් බිරිදට බනිනවා.මුල්ම පහර මුට එල්ලවෙනවා. මැහුම් හයක් ගහන්න මට කටට පහර දෙනවා. මමත් රියදුරට පහර දුන්නා. මේ අනුව බස් එකේ හිටිය පිරිසක්ද ඇතිව විවිධ ක්‍රමයට මට පහර දුන්නා. එක විසිසක් පමණ පහර දුන්නාත මේ අනුව බිරිද ආයුධය අරගෙන ගිනි අවිය අරගෙන ඇවිත් මාව බේරාගන්නට තටයුත් කරන්නයි මේ බිරිද ආවේ. මේ අවස්ථාවේ දි තමයි යමෙක් විඩියෝ කර තියෙන්නේ.මට ගිනි අවිය දුනා. මාගේ ආරක්ෂාවට තමයි ගිනි අවිය දුන්නේ ගිනි අවිය දුන්නේ. මාධ්‍ය සංදර්ශනය තමයි කර තිබුනේ.බස් රථයේ රියදුරත් කොන්දොස්තර  කියනවා. වෙනත් කතාවක්.

මම බන්ධනාගාර  ගත කර තියනවා.මේ ගිනි අවිය අපට දි ඇත්තේ ඡිවිතය ආරක්ෂාවටයි. මේහිදි ආරක්ෂාවට මෙය භාවිතාකරන්න නොහැකිනම් මේ ගිනි අවියෙන් වැඩක් නෑ.  අපට සාධාරණයක් කරන්න.යැයිද ඒ මහතා කීය.

ජවිපෙ දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රි  නිලින් හේවගේ මහතා

තුවක්කු 50 ක් මැද දකුණු පළාත් සභාවේ ජවිපෙ මන්ත්‍රිවරු දකුණු අද ඉන්න වෙලා.මහජන නියෝජිතයන් ගිනි අවි උපමනා කරනවා ද?
මහජනතාවට වැඩ කරන අපිට ගිනි අවිය කීයද. අපට දුන් ගිනි අවිය වෙනත් අයෙකුට භාවිතා කළ හැකියි ද? ජවිපෙ අපි ගන්නේ
නෑ. ආරක්ෂාවට නියෝජිතයෝ ගන්න වහාම පළාත් සභා මන්ත්‍රි වරුන්ට දී ඇති ගිනි අවි  ආණ්ඩුවට ගන්න කටයුතු කරන්න. ජිවිත
තර්ජයක් ඇතිනම් ඒ අයට පමණක් ආරක්ෂාව සපයන්න.මාධ්‍ය සංදර්ශනය කරන්නේ අපි නොවෙයි එජනිස මන්ත්‍රිවරුන්ය.ගිනි අවිදිලා
තියනවා අපි දන්නේ නෑ.මම මෙසේ උඩට නැග්ගේ ගාල්ලේ ඉඩම් විකුණනවාට විරුද්ධයි.ඝෝෂා කිරිම් ….දිගින් දිගටම ඝෝෂා කිරිම්,
බාධා කිරීම් ……..

එජනිස දකුණු පළාත් සභා  සම්පත් අතුකොරල, අජිත් රාජපක්ෂ, සම්මු ආරියවංශ ද මේ තත්ත්වය කතා කළ අතර මේ අවස්ථාවේ දී ජවිපෙ හා එජනිස අතර මහා කාලගෝට්ටියක් ඇති වුහ.දිගින් දිගිටම බහින් බස් විමක් මෙහි දි ඇති වුහ.

දිගින් දිගටම සභාවේ ගිනි අවි හා සම්බන්ධයෙන්, කතා කිරිම් නිසා මන්ත්‍රිවරු අතර ඇතිවුයේ උණුසුම් කාරි තත්ත්වය මත තත්ත්වය පාලනය කරන්නට නොහැකි වීම නිසා  දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතා දකුණු පළාත් සභාව විනාඩි 15 කට කල්තැබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *