පුටින් හතරවන වතාවටත් ජනපති වෙයි

මෙතෙක් ප්‍රකාශිත නිල ප්‍රථිපල අනුව

රුසියානු ජනාධිපතිවරණයේදී මෙතෙක් ප්‍රකාශිත නිල ප්‍රථිපල අනුව ව්ලදිමීර් පුටින් 73.9 ප්‍රතිශතයක් ලබාගනිමින් පෙරමුණේ පසුවන බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි ඒ අනුව රුසියාවේ ජනාධිපති වරයා ලෙස හතරවන වතාවටද ව්ලදිමීර් පුටින් මහතා පත්වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *