වෙබ් අඩවි තහනම හෙට ඉවත් කෙරේ

 ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස පනවා තිබු තහනම

මහනුවර ප්‍රදේශයේ සහ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක පැතිර යමින් තිබූ ජාතිවාදී ගැටුම් සදහා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි මගින් උත්තේජනයක් සැපයීම මත රජය විසින් සියලු සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි සියල්ල වෙත පිවිසීම තහනම් කරන ලදී. ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස සමාජ ජාලා සඳහා පනවා තිබු තහනම හෙට (10) සිට ඉවත් කරන බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (10) පැවසීය.

ඒ අනුව මුහුණ පොත,වයිබර්,වට්ස්ඇප්,සහ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි හෙට සිට නැවත ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතය.පැය 72ක කාලයක් සඳහා පමණක් අත්හිටුවා තිබු මෙම තහනම හෙට දිනයෙන් අවසන් කෙරෙන බව හෙතෙම කීවේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *