ගත වූ පැය 24 දී ඇඳිරිනීතිය කැඩු 1107 ක් අත්අඩංගුවට

වාහන 326 ක් පොලිස් භාරයට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය කියයි

අද අඟහරුවාද (07) උදෑසන 6.00 අවසන් වූ  පැය 24 ක කාලය තුළ ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1107 අත්අඩංගුවට ගෙන වාහන 326 ක් පොලිස් භාරයට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය කියයි.

මේ අනුව,කොරෝනා වයිරසය ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම සඳහා ඉකුත් මස 20 වැනි දින සවස 6.00 සිට දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පැනවීමෙන් පසු අඟහරුවාදා (07) උදෑසන 6.00 දක්වා අත්අඩංගුවට ගත් මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 15902 ක් බවත් පොලිස් භාරයට ගත් වාහන සංඛ්‍යාව 3991 කි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *