පොල්ගෙඩිය සොරකම් කල වරදට ලක්ෂයක ශරීර ඇපයක්

ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා මෙම නියෝග දෙන ලදී

ගම්පහ මල්වතුහිරිපිටිය, නීලමහර ප්‍රදේශයේ පදිංචි සැකකරුවෙකු රු 120 ක් වටිනා පොල්ගෙඩියක් සොරකම් කිරීමේ වරදට රුපියල් ලක්ෂයක ශරීර ඇප මත මුදා හැරීමට අධිකරණය නියෝග කර තිබේ ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා මෙම නියෝග දෙන ලදී මල්වතු හිරිපිටිය පොලීසිය මගින් අදාල සැකකරු වත්තකට අනවසරයෙන් ඇතුළුවී පොල්ගෙඩියක් සොරකම් කිරීමේ වරදට අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී නඩුව නැවත ලබන මාර්තු මස 18 වැනි දින කැදවීමටත් එදිනට නැවත අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස එම සැකකරුට අධිකරණය නියෝග කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *