ෆේස්බුක් පැමිණිලි ඉහළ යයි.

අන්තර්ජාලය හා හරහා මුදල් වංචා කිරීම පිළිබඳ ලැබෙන පැමිණිලි සංඛ්‍යාවේ වර්ධනයක් තිබෙන බව පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ ආරක්ෂක ඉංජිනේරු රොෂාන් චන්ද්‍රගුප්ත මහතා පවසනවා

ෆේස්බුක් සම්බන්ධ මුදල් වංචා කිරීම සහ ඊමේල් හරහා සිදුකරන ගණදෙනු මගින් මුදල් වංචා කිරීම පිලිබඳ ලැබෙන පැමිණිලි ඒ අතර වන බවද ඔහු සදහන් කළා.

විදේශ රටවල පුද්ගලයන් සමඟ ඊමේල් හරහා සිදුකරන ගණුදෙනු වලදී මුදල් වංචා කිරිම් සම්බන්ධ පැමිණිලි 10ක් ද ෆේස්බුක් ඇතුලු අන්තර්ජාලය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 1100ක් පමණ මෙම වසර තුළ තම ආයතනයට  ලැබී ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *