ළමුන් අනතුරේ, පස් කන්ද නායයාමේ අවධානමක

පාසල් නිවාඩු සමය නිසා ස්ථිර විසදුමක් ලබාදීමට

ඉමදුව මලල්ගොඩපිටිය සිරි සීවලි මහා විද්‍යාලයේ දරුවන් පන්සියකට අධික පිරිසක් මරබියේ පසුවේ.මෙයට හේතුව, ප්‍රධාන ශාලාව අසල වසරක කාලයක සිට පස් කන්ද නාය යෑමයි. මේ සම්බන්ධයෙන් විදුහල් පති වුරයා කේ. ඒ. චන්දන මහතා අදාළ සියලුම නිලධාරින්ට දන්වා ඇති නමුත්, මෙතෙක් ආරක්ෂිත පියවරක් හෝ පාසල් ගොඩනැගල්ලට ආරක්ෂාව සපයන්නට පියවරක් ගෙන නැත. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදාකළමණාකාරන මධ්‍යස්ථානයට ද, හබරාදුව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක වරයාට ද ,ඉමදුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයට ද දන්වා ඇත.මේ දිනවල පාසල් නිවාඩු සමය නිසා ස්ථිර විසදුමක් ලබාදීමට ඉදිරිපත්වන ලෙස බලධාරීනට දැනුම් දෙයි.තවදුරටත් පස්කන්ද නාය යැමෙන විද්‍යාලයේ සිසු ජීවිත රැසක් අනතුරේ හෙලීමකි

නමුත් මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රතිකර්මයක් යොදා නැත. පාසල් හා පාසල් ගොඩනැගල්ල හා දු දරුවන් ඉතා බරපතල ආපදාවක්ට පත්ව ඇත. නමුත්, අද 13 වන දින ඉමදුව සම්බන්ධිකරණ රැස්විමේ දී හබරාදුව එජාප ආසන සංවිධායක තාරක නානායක්කාර මහතා කීයා සිටියේ වහාම මේ සමබන්ධයෙන් පියවරක් ගන්නට දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට ලිඛිතව දන්වා යවන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *