හොර නෝට්ටු මාට්ටු

හොර නෝට්ටු මාට්ටු

ව්‍යාජ ලෙස සකස් කළ නෝට්ටු බණ්ඩල් 128 ක් සමඟ සැකකරුවන් තුන්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මුල්ලේරියාව, ගල්වාන ප්‍රදේශයේ දී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් මෝටර් රථයක් පරීක්‍ෂා කිරීමේ දී සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.

රුපියල් පන්දහසේ නෝට්ටුවක එක් පැත්තක් පමණක් මුද්‍රණය කර එවැනි නෝට්ටු දෙකක් උඩ සහ යට පෙනෙන ආකාරයට තබා සකස් කළ බණ්ඩල් 128 ක් බෑගයක් තුළ අසුරා ප්‍රවාහනය කරමින් තිබියදීයි අත්අඩංගුවට ගැණුනේ. සැකකරුවන් ජා-ඇල, අංගොඩ සහ මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් වන අතර ඔවුන් ගමන් කළ මෝටර් රථය ද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *