හෙලිකොප්ටර් අනතුරින් කුමාරයකු ඇතුළු 5ක් මරණයට පත් වේ

යේමන දේශසීමාව අසල හෙලිකොප්ටරයක් ​​කඩා වැටීමෙන් සවුදි කුමාරයෙක් වූ  මන්සූර් බින් මුක්රින්(Mansour Bin Moqren)මිය ගියේය
අරාබි අසීර් ප්‍රාන්ත නියෝජ්‍ය පාලක වු මන්සූර් බින් මුක්රින් මරණයට පත් වූයේ දකුණු අරාබි යේමන දේශ සීමාවේ දීය.
අනතුර සිදුවන විට කුමාරයා තවත් නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකු ද ගමන් කරමින් සිටියහ.
අනතුරට හේතුව මෙතෙක් හෙලිව නැත
අරාබි එමීර් රාජධානියේ දේශපාලන හා ව්‍යාපාරික නායකත්වය ඇතුළු ප්‍රධාන අධිපතීන් ද ඇතුලුව දොලොස් දෙනෙකු සිරබාරයට ගෙන දිනකට පසු මේ අනතුර සිදුවිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *