හෙට (8)මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වර්ජනයක්

තම අයිතීන් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා පැය 48ක වැඩ වර්ජනයකට දුම්රිය සේවක සංගම් සුදානම් වනවා. අදාළ නිලධාරීන් පවසන්නේ හෙට (8) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

සිය වෘත්තීය අයිතීන් වෙනුවෙන් බලධාරීන් නිසි ක්‍රියා මාර්ග මෙතෙක් නොගත් බවයි දුම්රිය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මිට පෙරද වැඩවර්ජනයක් පවත්වන බව පැවසු මෙම සංගම් ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් සමඟ පවතී සාකච්චාවකින් පසුව වර්ජනය නොකිරීමට තීරණය කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *