හෙට ඉන්ධන නැව් දෙකක් මෙරටට එනවා

අගමැති පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරයි

දැනට පවතින ඉන්ධන හිගය ඉදිරි දින දෙක තුල යථා තත්වයට පත්වනු ඇතිබවත් මෙරටට ලගාවීමට නියමිත තෙල් නැව ට අමතරව ඉන්දියාවේ සිට අමතර තෙල් නැවක් ද මෙරටට ලගාවීමට නියමිත බවත් ඒ සදහා ඉන්දීය මහකොමසාරිස් තුමන් සමග එකගතාවයකට පැමිණි බවද අග්‍රාමත්‍ය වරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරන ලදී. රට තුල පවතින ඉන්ධන හිගය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මතුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදුන් ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ප්‍රකාශ කලේ බාල තෙල් නැව ලබාගන්නා ලෙස තමන්ට බලපෑම් එල්ල වූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *