හිරුණිකා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කල කථාව කාන්තාවන්ටද ලැජ්ජාවක්

හිරුණිකා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කරන කතාව කාන්තාවන්ටද ලැජ්ජාවක්– පොදුජන පෙරමුණේ මිරිගම සංවිධායිකා කෝකිලා ගුණවර්ධන

හිරුණිකා මන්ත්‍රීතුමිය එක පැත්තකින් කියනවා. හඬ එතුමියගේ නොවෙයි කියලා. අනිත් පැත්තෙන් රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා කියනවා සමාවෙන්න මන්ත්‍රීතුමිය මගේ අතින් සිදුවු වරදට කියලා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අද විහිළුවක් බවට පත් වෙලා.

හිරුණිකා මන්ත්‍රීතුමා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කාන්තා නියෝජනය වැඩි කරන්න ඕනේ අවස්ථාවක මේ මොහොතේදී කාන්තාවන්ට දෙන පණිවිඩය අපිට හරිම ලැජ්ජාසහගතයි. එතුමිය කොහොමද? පවුල් කෑවෙ එතුමිය කොහොමද? රෑට කෑවේ කොහොමද? ගෙදර ජීවත්වන්නේ කියන කතාව අහන්න එතුමිය මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවට එවුවිවෙි නැහැ. එතුමිය මිනිස්සු පාර්ලිමේන්තුවට එවන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවය මිනිස්සු වෙනුවෙන් හඬක් නගන්න

හැබැයි අද අවසානයේ සිදුවෙලා තිබෙන්නේ එතුමිය පවුල් කෑව හැටි රෑට කාපු හැටි පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලට මුවා වෙලා එතුමිය එළි කරන එක..ඒ ගැන අහන්න අහන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ .අවශ්‍ය මේ රටේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අය පාර්ලිමේන්තුවට යවන්නයි. මම හිතන්නේ මන්ත්‍රීතුමිය තමන්ට කරන්න ඕනේ යුතුකම වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන වගකීම ඉෂ්ට කරනවා වෙනුවට මම දකින්නේ පෞද්ගලික පළිගැනීමක් උදෙසා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනවා කියලා.ඉතින් ඒක නිසා මේ යන ක්‍රියාදාමයත් එක්ක දකිනකොට වර්තමානයේ මෙි යන ක්‍රියා දාමයක් එක්ක දකිනකොට අපිට මේ පිළිබඳව ලොකු ලැජ්ජාවක් දැනෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *