හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඩුලිප් විපක්‍ෂයේ අසුන් ගනී.

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඩුලිප් විජේසේකර මහතා  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන විපක්ෂයේ ස්වාධීන මන්ත්‍රී කණ්ඩායම සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමට තීරණය කර  තිබෙනවා. ඒ අනුව මිට ටික වෙලාවකට පෙර ආරම්භ වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ අතුරු කමිටු වාර්තා විවාදය අතරතුර ඩුලිප් විජේසේකර මහතා විපක්ෂයේ අසුන් ගත්තා. එහෙත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවේ සෙන්කොලය නොමැති අවස්ථාවක මෙවැනි අසුන් ගැනීම් පිළිගත  නොහැකි බවයි.
කෙසේවෙතත් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ පැවැත්වෙන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විරෝධතාවයට සහයෝගය දැක්වීමට ද ඩුලිප් විජේසේකර මහතා එක්ව සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *