හිගය වාසියක් කර ගනිමින් කිලෝවක් රු. 400 කට විකූණූ කහ කිලෝ එකක් රු.3000 ට

හිගය වාසියක් කර ගනිමින් කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 2000කට විකූණූ කහ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රු.400 ට-

දේශීය ගොවියා ශක්තිමත් කිරීමේ අදහසින් වත්මන් රජය විසින් කහ ආනයනය නතර කළ නමුත්, වෙළෙඳපොල තුළ කහ හිගයක් නිර්මාණය වී ඇත. මේ නිසා වරාය පර්යන්තයේ තිබූ කන්ටේනර් 26 ක් වෙළෙඳපොලට නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීය. ටොන් 400කට අධික ප්‍රමාණයක් වෙළෙඳපොලට නිකුත් තර ඇත.

සියලු වියදම් හැර ලාභයක් ද සහිතව කහ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රු.400 ක් වැනි මුදලකට විකිණීමේ හැකියාව ඇත. නමුත්, වෙළෙන්දන් විසින් වෙළෙඳපොලේ නිර්මාණය වූ කහ කුඩු හිගය වාසියක් කර ගනිමින් කිලෝග්‍රෑමයක් රු. 2000කට අධික මුදලකට විකිණීමට සැරසෙන බවට අප වෙත පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතියි.

ඒ අනුව අද (18) දින පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ නිලධාරින් විසින් විශේෂ වැටලීමක් දියත් කරන ලදී. එහිදී ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගබඩාවක් අපගේ නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂාවට ලක්කළ අතර ඉතා අධික ලාභයක් ලැබීමේ අරමුණින් 30kg බරැති අසුරන 500කට අධික ප්‍රමාණයක් ගබඩා කර තිබුණි. පවතින කහ හිගය අවම කිරීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ වෙළෙඳපොලට කහ නිකුත් කිරීම සඳහා ගත හැකි සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අධිකාරිය තීරණය කර ඇත.
–පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *