හරකෙකු සහ කුළු හරකෙකු අතර සිදු වූ සිදුවීමක්‌ – ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතාගේ අමුතු උපමාව

හරකෙකු සහ කුළු හරකෙකු අතර සිදු වූ සිදුවීමක්‌ – ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතාගේ අමුතු උපමාව

වන සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානිය වැළැක්‌වීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙළක්‌ සැකසීමට කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා තීරණය කර ඇත.

ඊට අදාළ කැබිනට්‌ අනුමැතිය ඉදිරියේදී ලබාගන්නා බව ඊයේ (15 වැනිදා) නුවරඑළියේදී කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරීන් හමුවේ ඇමැතිවරයා සඳහන් කර ඇත.

වගාවෙන් සියයට තිහකට පමණ වන සතුන්ගෙන් හානිය වන අතර එය වළක්‌වා ගැනීම අරමුණ කර ගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඒ හරහා අලි, වල් ඌරා, කුළු හරකා, මොණරා වැනි සතුන්ගෙන් සිදුවන වගා හානිය නවතා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි ඇමැතිවරයා කෘෂි නිලධාරීන් හමුවේ සඳහන් කර ඇත.

අයාලේ යන කුළු හරක්‌ නිසා පසුගියදා වනජීවී නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාගෙන් ලැබුණු අමිහිරි අත්දැකීම පිළිබඳව මෙහිදී කෘෂි නිලධාරීන් ඇමැතිවරයාට සඳහන් කර ඇති අතර එහිදී ඇමැතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ එම සිදුවීම හරකෙකු සහ කුළු හරකෙකු අතර සිදු වූ සිදුවීමක්‌ බවය.

එමනිසා සතුන්ට වඩා වටින්නේ මිනිසුන් බවත් වගා හානි කරනු ලබන සතුන් ඉවත් කිරීම සඳහා තමා කටයුතු කරන බවත් ඇමැතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *