හබරාදුව එජාප නව සංවිධායක මෙන්න

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හබරාදුව ආසනයේ නව ප්‍රධාන සංවිධායක වරයා ලෙස  නීතිඥ තාරක නානායක්කාර මහතා අද   (30) පස්වරුවේ පත් කර තිබෙනවා. ඒ   එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල්වික්‍රමසිංහ විසින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *