සේනා ආවේ ඉන්දියාවේ සිට සුළඟින්????

සේනා ආවේ ඉන්දියාවේ සිට සුළඟින්????

සේනා දළඹුවා ඉන්දියාවේ සිට අපේ රටට බීජ මගින් නොව සුළඟ මගින් පැමිණෙන්නට ඇතැයි සැකකරන බව ශ‍්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ කෘෂි අධ්‍යක්‍ෂ නෙවිල් රාජපක්ෂ මහතා ‘පැවැසීය.

ඇතැමුන් බීජ මගින් සේනා දළඹුවා මෙරටට පැමිණි බව පැවැසුවත් බීජ ගෙන්වීමේදී අදාළ කාර්යයන් සඳහා සති කිහිපයක් නැවේ සහ රේගුවේ ගතවන බවත් එම කාලය තුළ සේනා දළඹුවාට හෝ දළඹු බිත්තරවලට ජීවයක් පැවැතිය නොහැකි බවත් ඒ මහතා කීය.

සේනා දළඹුවාගේ සළඹ අවස්ථාවේ සුළඟ සමග කිලෝමීටර් 100 කට වැඩි දුරක් ගසාගෙන යෑමට හැකි නිසා මෙම සේනා දළඹුවා ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන්නට ඇතැයි සැකකරන බව ද ඔහු කීය.

සේනා දළඹුවා මර්දනය කිරීම සඳහා මේ වනවිට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ස්පර්ශ කෘමිනාශක 05 ක් ගොවීන්ට හඳුන්වා දී තිබෙන බව ද ඒ මහතා කීය. ඉන්දියාවේදී සන්නමන කෘමිනාශක (ගසට උරා ගන්නා* හඳුන්වාදී සේනා දළඹුවා මර්දනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇතත් සන්නමන කෘමිනාශක යෙදීමෙන් මනුෂ්‍ය ශරීරයට අහිතකර බලපෑම් සිදුවිය හැකි නිසා ඒවා හඳුන්වා දීමට කටයුතු කර නැතැයි ද ඒ මහතා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *