සුළු පිරිසක් නිසා බහුතරයේ වැඩපිළිවෙළ නතර කරන්න බෑ –ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 

සුළු පිරිසක් නිසා බහුතරයේ වැඩපිළිවෙළ නතර කරන්න බෑ –ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 
සුළුතරයකගේ හැසිරීම් හමුවේ බහුතරයක් වෙනුවෙන් ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ නතර කළ නොහැකි බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

නවීන තාක්ෂණය වැරදි ලෙස භාවිත කරන ඇතැම් පිරිස් රජය පිළිබඳව වැරදි ප්‍රචාර ගෙන යමින් සිටින බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය මාර්ග සංවර්ධනය වෙනුවෙන්, ප්‍රතිලාභීන් දහසකට පමණ ස්වයං රැකියා උපකරණ කට්ටල ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඊයේ පොළොන්නරුව බුද්ධි මණ්ඩපයේ පැවති වැඩසටහනකදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *